>> КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА <<
×

Невероятен избор от цветове

Висококачествени материали за вашата реклама

Rollmax

Нови продукти

Виж всички

Продукти на фокус и промоция

Виж всички

Висококачествени продукти на утвърдени производители

arrow arrow

Нашите складове

 

 

 

 


Ролмакс груп ООД сключи договор, финансиран от Европейския съюз
Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-2580-C01
План за възстановяване и устойчивост
Процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“
Кратко описание на проекта: ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:
1. Създаване на онлайн магазин
2. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.
Краен получател: „Ролмакс груп“ ООД Обща стойност: 20 000 лв., от които 100% безвъзмездно финансиране.
Начало: 05.06.2023 г.
Край: 05.06.2024 г.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието  се носи от „Ролмакс груп“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.